Transeksüeller ve Türkiye.

2008 yılında üniversitedeyken bir grup arkadaşımla beraber toplumun içinde yaşayan ancak farklı inançlara ya da yaşam tarzına sahip insanların bu seçimlerinden dolayı yaşamış oldukları sıkıntıları gündeme getirmek, tartışmak, gündem oluşturmak mümkünse çözümler sunmak ve toplumda farklı seslerin, kimliklerin de yaşadığını halka kabullendirmek adına bir TV programı yaptık. Ne kadar başarılı olduk tartışılır ama yılla sonra geriye dönüp baktığımda bu programı yaptığımız için mutlu hissediyorum. En azından önyargısız, farklı ve cesur bir bakış açışına sahipmişiz.

Çekimler basit ama içeriği oldukça güçlü çünkü içinde çok değerli bir yaşam var. Deniz’in tek isteği özgürce “yaşamak”. Bugüne özel tekrar paylaşmak istedim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.